English  Gujarati  Hindi   
टावर बिल्डींग, कालावड रोड, वड-वाजडी, राजकोट-३६००२१ (गुजरात)(भारत)
दुरभाषः(०२८१)-२७८३७९७/९८ फेकसः(०२८१)-२७८३७९९ चलीतभाषः९८२४२८३७९४/९५
e-Mail: contact@katariaenterprise.com
मुख्य पेइज कोर्पोरेट ब्रांन्ड सेवाए शाखाए खबरे डाउनलोड कारकीर्दी लोगीन
.
 
 
..
 
संपर्क
 
कोर्पोरेट ओफीस
कटारीया एन्टरप्राईस
टावर बील्डींग, कालावड रोड,
वड-वाजडी,
राजकोट-३६००२१ (गुजरात) (भारत)
दुरभाषः(०२८१)-२७८३७९७/९८
फेकसः(०२८१)-२७८३७९९
चलीतभाषः९८२४२८३७९४/९५
e-Mail: contact@katariaenterprise.com
e-Mail: rimalkataria@gmail.com
 
सेटेलाइट ओफीस
कटारीया एन्टरप्राईस
शंकर तलाव,
डुंगरी के नजदीक, ने. हा. ८-ए,
वलसाड (गुजरात) (भारत)
 
सेटेलाइट ओफीस
कटारीया एजन्सी
"कटारीया चेम्बर्स" ,
झांझरडा रोड,
जुनागढ-३६२००१ (गुजरात) (भारत)
   
  सेटेलाइट ओफीस
  कटारीया एजन्सी
  जामनगर हाइवे, माधापर,
जामनगर हाइवे, माधापर,
   
प्लांट
कटारीया फुड्स प्रा. ली.
जी १३०९/ मेटोडा गी.इ.डी.सी.
कालावड रोड,
राजकोट (गुजरात) (भारत)
 
 
     नइ खबरे
 

संलग्न कंपनी

मुख्य पेइज   |    हमारे बारेमें  |    मेनेजमेन्ट   |     शाखाए  |    सेवाए  |    डाउनलोड  |    संपर्क    |    लोगीन
  Copy Rights Kataria Enterprise @2009 Total Visitors :  525163